Feed on
Posts
Comments

Hem

Välkommen till Leader-Projektet
Grön Livskvalitet

Ett nätverk i Mullsjö

Turism med livskvalitet
Upplevelsepaket med friluftsliv
Hälsoinriktade trädgårdsaktiviteter
Kinesiska och indiska hälsoidéer
Naturupplevelser

genom

kurser, temadagar, minifestivaler, seminarier, utflykter, trädgårdsodling och naturvandringar

Verksamheterna riktar sig till allmänheten, ibland även mer specifikt till grupper som pensionärer, invandrare, turister eller rehabiliteringsbehövande.

Nätverket av entreprenörer inom Grön Livskvalitet i Mullsjö verkar för att förstärka Mullsjös profil som ”Friluftsriket” genom ett utbud av varierande upplevelsepaket. Målen är ökad integration mellan olika kulturer, liksom att skapa förutsättningar för nya företag inom grön livskvalitet och turism.

Leader Östra Skaraborg

Comments are closed.